Ostosuosituslista uudistuu

Kaikki suositusyhtiöt jaotellaan luonteensa mukaan

Pörssihaukan ostosuosituslista uudistuu. Kaikki siinä olevat yhtiöt luokitellaan neljään kategoriaan: varman päälle, osinkotykit, kasvuyhtiöt ja sykliset. Alkuperäisissä mallisalkuissa on sama jaottelu.

Jaottelu ei ole aiemmin ulottunut myöhemmin listalle nostettuihin lähinnä siksi, että se on ollut joidenkin yhtiöiden kohdalla hankalahkoa. Katsoin jaottelun edut kuitenkin ongelmia suuremmiksi.

Myöhemmin listalle nousseet yhtiöt sisällytetään alkuperäisiin mallisalkkuihin lisäyksinä. Se on jäänyt tekemättä lähinnä siksi, ettei salkkujen muutoksista syntyisi jälkiviisauden maku. Mutta tuskin se merkittävä riesa on.

Kyseinen muutos tulee piakkoin, ostosuosituslistassa jaottelu toteutuu jo huomenna. Muutos helpottaa yhtiöiden hahmotusta ja hakemista etenkin uusille jäsenille.

Luokittelussa ongelmansa

Kategorisointi ei ole kaikkien yhtiöiden kohdalla helppoa. Jotkut yhtiöt istuisivat jollain tapaa useampaan niistä.

Vaikkapa Olvi on luokiteltu kasvuyhtiöksi, mihin se ei ehkä kuulu käsitteen tiukan määritelmän mukaan. Mutta kotimaiseksi suhteellisen suureksi pörssiyhtiöksi kasvuluvut sinne oikeuttavat.

Olvi istuisi aika hyvin myös varman päälle -listalle, mutta ajoittaisia lieviä vaikeuksia kärsineenä sekään ei olisi aivan luonteva paikka pitkän aikavälin luotettavuudesta huolimatta. Hitusen syklinenkin Olvi on, mutta juomateollisuuden suhdanteet kulkevat omia latujaan.

Vastaavia ongelmia tulee vastaan useassa sinänsä laadukkaassa yhtiöissä. Osaltaan ne voivat johtua tilapäisistä tai ainakin sellaiseksi toistaiseksi tulkittavista syistä.

Luokittelu vain osviitta

Dedicare luokittuu edelleen kasvuyhtiöksi historiansa nojalla, vaikka viime vuosien perusteella se ei sinne kuulu. Mutta potentiaalia sillä kasvuun yhä on, ja se pysyy yhtiön omanakin tavoitteena.

Moni amerikkalainen yhtiö täyttää varman päälle -listan kriteerit. Mutta suhdanneherkillä aloilla toimivina ne on laitettu syklisiksi, johon ne kuuluvat etenkin kurssikehityksen puolesta.

Suhdannevapaa United Health Group mahtuisi varman päälle -listalle, mutta se kasvaa etenkin kokoonsa nähden ripeästi. Koska kohtuuhintaisia kasvuyhtiöitä ei kasva puussa, saa se paikkansa sieltä.

Luokitteluja ei siten pidä ottaa liian kirjaimellisesti, vaan salkun rakentamista helpottavana osviittana. Kaikki yhtiöt on valittu lähtökohtaisesti siten, että ne soveltuvat vaikka kuinka pitkään salkkuun ennen kuin yhtiö itse toisin todistaa.

Pelipaperit mukaan kenties myöhemmin

Pelipapereille saattaa tulla vielä oma kategoriansa. Siihen kelpaavia yhtiöitä löytyy kyllä, mutta Pörssihaukka suhtautuu hyvin varovasti spekulatiiviseen sijoittamiseen.

Osinkoa maksamattomat yhtiöt eivät lähtökohtaisesti kelpaa Pörssihaukan pysyviin salkkuihin eri yhteyksissä kuvatuista syistä. Ne voivat silti olla hyviäkin sijoituskohteita määrätyin reunaehdoin

Vasta esitellyn Berkshire Hathawayn kaltaiset yhtiöt täyttävät nuo ehdot etenkin pelipaperina. Senkaltaisten pitkän aikavälin omistamisessakin riskit ovat hyvin matalat.

Kunkin yhtiön esittelyn loppuun tulee jonkin ajan kuluttua myös linkki viimeiseen yhtiötä käsittelevään artikkeliin, jotka yleensä ovat raporttikatsauksia. Tämä tarpeellinen uudistus on venynyt kiireiden takia.


Vastaa

Sijoituskohteet
Sijoitusstrategiat
Muut
Pörssihaukka somessa

Pörssihaukka
Y-tunnus 1666554-1
info@porssihaukka.fi

Tietosuojaseloste

Kaupan ehdot

2023 © Pörssihaukka