Kaupan ehdot

1. Yleistä

Verkkopalveluiden käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Pörssihaukka-sijoittajasivustoon (”Pörssihaukka” tai ”Palveluntarjoaja” tai ”Palvelu”).

Palveluja käyttävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (”Käyttäjä”) hyväksyy Käyttöehdot itseään sitoviksi.

Palvelun sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen kuvausten mukaisesti.

Sivuston käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Sivusto on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin ja suunnattu yksinomaan Suomeen.

Palveluntarjoajalla on omistusoikeus, tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet aineistoonsa.

Lainattaessa Palvelun aineistoa pakottavan lainsäädännön sen salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Sivuston aineistoa omaa, henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten. Se ei kuitenkaan merkitse kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Palvelun sisältö ei muodosta oikeudellisesti sitovaa ohjetta tai takuuta. Käyttäjä vastaa siitä, että hän on lukenut ja ymmärtää Pörssihaukan vastuurajoituslausekkeen.

Palvelua käyttävien yksityishenkilöiden on oltava täysi-ikäisiä.

2. Sopimuksen synty ja rekisteröinti

Maksullinen palvelu vaatii rekisteröitymisen ja erillisen tilauksen. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia Käyttöehtoja. Rekisteröityessään Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa niihin.

Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Niitä ei ole oikeutta luovuttaa toiselle. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea pääsy, jos on perusteltua epäillä tunnusten joutuneet sivullisille.

Palveluntarjoaja voi perua käyttöoikeuden, jos Käyttäjä toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

3. Palvelun käyttö

Palvelua saa käyttää vain lakien ja sopimusehtojen mukaisesti pelkästään omaan käyttöön.

4. Palvelun sisältö

Palvelu sisältää sijoittamiseen ja markkinoiden liikkeisiin liittyviä tietopalveluita, etupäässä analyyseja ja arvioita. Palveluun ei sovelleta sijoituspalvelulakia. Sen Palvelut ole lain 11 §:n mukaisia sijoituspalveluita. Käyttöön sovelletaan aina Pörssihaukan yleistä käytäntöä noudattavaa vastuunrajoituslauseketta.

5. Palvelun toiminta, muutokset ja tietoturva

Pörssihaukka pyrkii korjaamaan mahdolliset käyttökatkot kohtuullisessa ajassa. Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä käyttöä se ei takaa.

Pörssihaukalla on oikeus tehdä sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia.

Pörssihaukka pyrkii korkeaan tietoturvaan, mutta se ei voi vastata internetin tietoturvariskeistä.

Käyttäjällä ei ole oikeutta häiritä Palvelua laitteilla tai ohjelmilla.

6. Henkilötietojen käsittely

Palvelu noudattaa henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä.

7. Evästeet

Sivustossa saatetaan käyttää evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita kävijäliikenteen seuraamiseksi, sekä palvelun parantamiseksi.

Käyttäjä voi estää ne selaimensa asetuksista, mutta se voi häiritä Palvelun käytettävyyttä.

8. Palvelun tilaus

Palvelun tilaus vaatii aina rekisteröitymistä ja kirjautumista. Käyttäjä tekee tilauksen erillisessä osiossa.

Palvelu on määräaikaisesti voimassa oleva kertatilaus. Se maksetaan kertakorvauksena maksukortilla.

Palvelun käyttöoikeus säilyy tilausjakson loppuun saakka. Toistuvaistilauksen voi peruuttaa koska vain.

Onnistunutta tilausta seuraa sähköpostiisi tilausvahvistus. Se edellyttää toimivan sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä.

Palvelun maksullisilla osilla ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaista peruuttamisoikeutta. Palvelun maksullisen osat ovat kuluttajansuojalain 6 luvun 16§:n 1 kohdan tarkoittamia palveluja, joiden suorittaminen aloitetaan kuluttajan suostumuksella sähköisesti ennen peruuttamisajan päättymistä.

Palvelun Tilausta ei voi irtisanoa tilausjakson aikana.

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden hinnan muutoksiin, mutta jo maksettua palvelua muutokset eivät koske.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos Käyttäjä on toiminut ehtojen tai hyvän tavan vastaisesti. Palveluntarjoaja ei tällöin palauta jo maksettuja maksuja Käyttäjälle.

9. Palvelu kohdistuu vain Suomessa asuville

Palveluntarjoajalla ei ole Suomen lainsäädännön mukaista luottolaitos-, sijoituspalveluyritys- tai muuta toimilupaa. Palveluntarjoajan palvelut eivät ole sijoituspalvelutoimintaa eikä Palveluntarjoaja ole Finanssivalvonnan alaisuudessa toimiva sijoituspalveluyritys.

Palveluntarjoajan tuottamat sisällöt eivät ole sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisia sijoituspalveluita tai niiden tarjoamista. Palvelu on tarkoitettu Suomessa asuville henkilöille.

Mitään sivustojen aineistoa ei ole tarkoitettu osapuolille, joiden kotivaltiot vaativat Palveluiden tarjoamiseen viranomaisen hyväksynnän. Pörssihaukan arvioita ei kokonaisuudessaan saa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille.

10. Vastuun rajoittaminen

Pörssihaukassa esitetyt arviot arvopapereista, yhtiöistä, markkinoista ja kaikesta sijoittamiseen liittyvästä edustavat Pörssihaukan näkemyksiä. Pörssihaukka tarjoaa tietoa vähentääkseen sijoittamisen riskejä ja parantaakseen niiden tuottoa, mutta sijoituksiin sisältyy aina erilaisia riskejä. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoitetun pääoman takaisin saaminen ole varmaa.

Sijoittaja päättää aina itse, kuinka tarkoituksenmukaista on tehdä sijoituspäätöksiä Pörssihaukassa käsitellyille kohteille. Päätösten tulee perustua asiakkaan omiin tavoitteisiin, taloudelliseen tilaan ja riskinsietokykyyn. Asiakas vastaa sijoituspäätöksistään ja niiden taloudellisesta tuloksesta.

Sijoittajan on itse huolehdittava riskihallinnan avaintekijästä, omistustensa riittävästä hajautuksesta. Pörssihaukan ohjeistuksia hajauttamiseen löytyy muun muassa osastosta Sijoittamisen ABC.

Pörssihaukan yhtiökohtaiset arviot perustuvat pitkälti historiaan, mutta paraskaan historia ei ole silti tae tulevasta. Pörssihaukan historialuvut perustuvat liikkeeseenlaskijan julkistamiin tietoihin. Pörssihaukka ei ota vastuuta sivustolla esiin tulevien kolmansien osapuolien tarjoaman informaation mahdollisista virheistä.

Pörssihaukan markkina-analyysit perustuvat sen omiin tutkimuksiin ja näkemyksiin, ja sen henkilöstö noudattaa aina omaa ohjeistustaan. Arvioiden hyödyntämisestä ja mahdollisista haitoista vastaa asiakas.

Pörssihaukka noudattaa sijoitussuositusten lakisääteisin määräyksiä.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu Palvelun käytöstä tai palvelukatkoksesta, Palvelusta saadusta informaatiosta tai muista Palveluun liittyvistä olosuhteista.

11. Riitojen ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sen edellyttämiä viranomaiskäytäntöjä. Riitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla.


Sijoituskohteet
Muut
Pörssihaukka somessa

Pörssihaukka
Y-tunnus 1666554-1
info@porssihaukka.fi

Tietosuojaseloste

Kaupan ehdot

2024 © Pörssihaukka